ข่าวและกิจกรรม

21.02.19

ประธานกรรมการและรองประธาน ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด นำคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิไทยรัฐ

การศึกษาเป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน สีฮาโต้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม สนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กไทย โดยผ่านมูลนิธิไทยรัฐ

30.01.19
รางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

อีกหน่ึงความภาคภูมิใจ บริษัท Hato Paint คว้ารางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ภายใต้ "โครงการส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก" โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

06.12.18
สมทบทุนสร้างอาคาร
นวมินทรบพิตร84พรรษา

ตอบแทนสังคม ยุพิน พิพัฒน์เวช รองประธาน จุไรภรณ์ พิพัฒน์เวช ผู้จัดการทั่วไป บริษัทฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา จำนวน 5,000,000 บาท โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พร้อมคณะแพทย์ให้การต้อนรับ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ ศิริราชพยาบาล

15.12.15
สนับสนุนฝ่ายความมั่นคง

คุณจิ้ง พิพัฒน์เวชประธานกรรมการ คุณจุไรภรณ์ พิพัฒน์เวช ผู้จัดการทั่วไป คุณเพ็ญนภา โหสกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ต้อนรับพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมพลตรีโชติอนันต์ ปรีชา ทรัพย์หิรัญ ผู้บัญชาการ กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน โดยฮาโต้เพ้นท์ให้การสนับสนุนสีน้ำอะครีริคภายนอก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานกองพลฯ

17.07.13
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

คณะผู้บริหารและพนักงานฮาโต้เพ้นท์ มอบยารักษาโรค เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ให้กับนักเรียน คุณครู และชุมชน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านจอปร่าคี บ้านปอหมื้อ บ้านโตแฮร บ้านโกแปร จ.แม่ฮ่องสอน