สีทอง รอยัล พรีเมียม

สีทองฮาโต้
เอมเพอเรอร์

BJ-9009

สีทองฮาโต้
สวิส

SG-999
SG-888

สีทอง ซุปเปอร์ พรีเมียม

สีทองฮาโต้
ยุโรป

AG-123
KG-345
AG-234

สีทองฮาโต้
อเมริกา

AG-5000

สีทอง พรีเมียม

สีทองฮาโต้
ยุโรป

MG-333

สีทองฮาโต้
อเมริกา

AG-444
MG-111