คำนวณพื้นที่ทาสี

ผนัง, กำแพง เรียบๆไม่มีลายนูน

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
รีเซ็ตค่า

แกลอน
*Remark
เทียบมาตรวัด

4 ศอก = 1 วา

1 วา = 2 เมตร

การคำนวณใช้สี :

เช่น
พื้นที่ 100 ตารางเมตร
รองพื้น 1 เที่ยว จำนวนพื้นที่หาร 30
สีทองทับหน้า 2 เที่ยว จำนวนพื้นที่หาร 15

สูตรคำนวณพื้นที่สีทาอาคาร

กว้าง x สูง = พื้นที่เป็นตารางเมตร หาร 15 = จำนวนแกลลอนสี
หมายเหตุ สี 1 แกลลอน ทาได้พื้นที่ 35-40 ตร.ม. ต่อเที่ยว
สีทับหน้าต้องทาอย่างน้อย 2 เที่ยว