สีทอง รอยัล พรีเมียม

สีทองฮาโต้
เอมเพอเรอร์

BJ-9009

สีทองฮาโต้
สวิส

SG-999
SG-888